Головна
Метою вивчення навчальної дисципліни «Основи автоматизованого проектування складних об’єктів і case-систем» є:

- ознайомлення з принципами, стандарних та методами проектування інформаційних систем (ІС);

- вивчення структурних і об’єктно-орієнтованих методів проектування ІС;

- з’ясування методології проектування програмного забезпечення із допомогою сучасних CASE-засобів;

- ознайомлення з головними тенденціями розвитку програмних засобів такого призначення.

Завдання вивчення навчальної дисципліни

Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи автоматизованого проектування складних об’єктів і case-систем» є:

1. Ознайомлення з теоретичними основами теорії систем та системного аналізу.

2. Формування знань щодо методології проектування складних систем та застосування під час цього процесу CASE-технологій.

3. Вивчення структурних і об’єктно-орієнтованих методів проектування ІС.

4.Ознайомлення студентів із сучасними CASE-засобами структурного і об’єктно-орієнтованого аналізу і проектування ІС.

5. З’ясування сутності об’єктно-орієнтованого підходу до проектування ІС.

6. Підготовка студентів до ефективного застосування складних об’єктів і CASE-засобів для вирішення компетентнісних задач.