Головна
Метою вивчення навчальної дисципліни «Комп’ютерно орієнтовані технології навчання» є:

- підготовка майбутніх учителів до використання ІКТ і МЗН у майбутній професійній діяльності;

- формування теоретико-методичної бази знань із раціонального застосування КОТН й практичних навичок їх використання в навчально-виховному процесі закладів освіти;

- формування навичок здійснення самостійної (індивідуальної, парної, групової) проектно-дослідницької діяльності;

- розвиток мотивації студентів до професійного самовдосконалення в напряму використання ІКТ.

Завдання вивчення навчальної дисципліни

В процесі вивчення студентами навчальної дисципліни «Комп'ютерне документознавство» вирішуються наступні завдання:

1. Навчання студентів комплексному використанню інноваційних педагогічних, інформаційно-комунікаційних технологій і мультимедійних засобів навчання під час викладання фахових дисциплін.

2. Поглиблення знань і навичок використання певного програмного і апаратного забезпечення, ІКТ і МЗН у навчально-виховному процесі закладів освіти.

3. Оволодіння студентами методики використання проектно-дослідницької технології з метою використання цих знань у майбутній професійній діяльності у навчальних закладах освіти.