Перелік  дисциплін,

що забезпечує кафедра інноваційних та інформаційних технологій в освіті у 2016-2017 н. р.

 

ОКР «Бакалавр»

1. Апаратні засоби ЕОМ (Кобися В. М.);

2. Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання (Коношевський Л. Л.);

3. Вступ до фаху (доц. Бойчук В. М., доц. Шевченко Л. С.);

4. Ергономіка інформаційних технологій (доц. Бойчук В.М.);

5. Застосування комп'ютерних технологій в управлінні (Уманець В. О.);
6. Інформатика (Шахіна І. Ю.);
7. Інформатика та ОТ (Гордійчук Г.Б., Шахіна І. Ю.);
8. Інформаційні технології у редагуванні (Люльчак С. Ю.);
9. Історія інформатики (Кізім С.С.);
10. Комп'ютерна графіка (Бойчук В.М., Кізім С.С., Люльчак С.Ю.);
11. Комп'ютерне документознавство (Чехместрук І.В.);
12. Комп’ютерний дизайн (Кізім С.С.);
14. Комп'ютерні технології в навчальному процесі (Кобися А.П.);
15. Комп'ютерно орієнтовані технології навчання (Гордійчук Г.Б., Кізім С.С., Шахіна І. Ю., Кобися А.П., ст.викл. Люльчак С. Ю.,Чехместрук І.В.);
16. Комп'ютерно-аналітична діяльність у системах управління та навчання (Кізім С.С.);
17. Логічне програмування та бази даних (Шахіна І. Ю.);
18. Математичні методи в психології (Коношевський Л. Л., Кириленко Н.М.);
19. Методика викладання інформаційних технологій (Кізім С.С.);
20. Методика професійного навчання (Гуревич Р. С., Бойчук В.М.);
21. Мультимедійні засоби навчання:
- історія, біологія, географія, хімія (Коношевський Л.Л., Кириленко Н.М., Кобися В.М., Бойчук В.М., Люльчак С.Ю., Уманець В. О.);
- українська мова та література (Коношевський Л.Л., Кириленко Н.М., Бойчук В.М., Люльчак С.Ю., Уманець В. О.);
- математика, фізика (Коношевський Л.Л., Кобися В.М., Уманець В. О.);
22. Нові інформаційні засоби навчання (Кириленко Н.М.);
23. Новітні інформаційні технології та ТЗН (Кириленко Н.М.);
24. Основи автоматизованих систем проектування (Кириленко Н.М.);
25. Основи автоматизованого програмування складних об'єктів та case-систем (Гордійчук Г.Б.);
26. Основи теорії автоматичного управління (Уманець В. О.);
27. Практикум з виробничого навчання (Кобися В. М., Кобися А. П., Кириленко Н. М.);
28. Прикладне програмування  (Гордійчук Г.Б, Уманець В. О.);
29. Принципи побудови та захист інформації баз даних (Люльчак С. Ю.);
30. Програмування з використанням стандарту запитів SQL (Кобися В. М.);
31. Системне програмне забезпечення (Уманець В.О.);
32. Спеціальна інформатика (Кобися А. П.);
33. Сучасні інформаційні технології навчання (Гордійчук Г.Б.);
34. Сучасні інформаційні технології та медіаосвіта (Уманець В.О., Чехместрук І.В.);
35. Теорія захисту даних в інформаційних системах (Люльчак С.Ю.);
36. Теорія управління та інформаційні системи (Коношевський Л.Л.);
37. Теорія ймовірності (Кобися В. М.);

      

ОКР «Спеціаліст»

1.     Навчально-виховний процес у професійних закладах освіти (Кадемія М.Ю.);

2. Інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі (Шахіна І.Ю.);

3. Методика застосування комп'ютерної техніки при викладанні предметів шкільного курсу:

     - біологія, географія, хімія (Гордійчук Г. Б., Кізім С. С., Кобися А. П.);

     - історія (Люльчак С. Ю.);

     - фізичне виховання та спорт (Кізім С. С., Люльчак С. Ю.);

     - початкова освіта (Гордійчук Г. Б., Люльчак С. Ю.);

     - математика, фізика, технологічна освіта (Кобися А. П.);

4. Інформаційна безпека (Кириленко Н.М.);

 

ОКР «Магістр»

1.     Сучасні інформаційні технології в освіті (Кадемія М.Ю.);

2.     Інформаційно-комунікаційні технології в наукових дослідженнях (Кадемія М. Ю.);

Аспірантура 

1. Моделювання в системах відкритої освіти (Коношевський Л. Л.);

2. Медійні засоби в освітньо-виховному процесі  (Шахіна І. Ю.);

3. Педагогічні технології в освітньому процесі (Кадемія М. Ю.);

4. ІКТ для аналізу, використання та оброблення наукових досліджень (Гордійчук Г. Б., Коношевський Л.Л.).

5. ІКТ для аналізу, використання та оброблення наукових досліджень (Гордійчук Г. Б., Коношевський Л.Л.).

6. ІКТ для аналізу, використання та оброблення науково-педагогічних досліджень (Гордійчук Г. Б.,Коношевський Л.Л.).

7. ІКТ для аналізу, використання та оброблення наукових даних (Гордійчук Г. Б., Коношевський Л.Л.).