Розробник: кандидат педагогічних наук, старший викладач Кобися А. П.