Перелік  дисциплін,

що забезпечує кафедра інноваційних та інформаційних технологій в освіті у 2015-2016 н. р.

 

ОКР «Бакалавр»

1. Апаратні засоби ЕОМ (Кобися В. М.);

2. Сучасні операційні системи (Кобися В. М.);

3. Програмування з використанням стандарту запитів SQL (Кобися В. М.);

4. Практикум з виробничого навчання (Кобися В. М., Кобися А. П., Кириленко Н. М., Уманець В. О.);

     5. Вступ до фаху (Шевченко Л.С.);

6. Сучасні інформаційні технології та медіаосвіта:

         - технологічна освіта, професійна освіта (Кириленко Н.М.)

       - фізичне виховання, спорт (Уманець В.О.)

7. Новітні інформаційні технології та ТЗН (Кириленко Н. М.)

8. Інформаційні технології у редагуванні (Люльчак С. Ю.)

9. Інформатика та ОТ (Шахіна І. Ю., Гордійчук Г. Б., Кобися А. П.)

10. Інформатика (Шахіна І. Ю.)

11. Прикладне програмування (Гордійчук Г. Б., Уманець В. О.)

12. Інженерна та комп'ютерна графіка (Кізім С.С.)

13. Основи інформатики з елементами програмування

- модуль 1  (Шахіна І. Ю., Гордійчук Г. Б.);

- модуль 2  (Гордійчук Г. Б., Кириленко Н. М.);

- модуль 3  (Шахіна І. Ю., Гордійчук Г. Б.);

14. Обробка психологічних досліджень засобами ІКТ (Коношевський Л. Л.)

15. Мультимедійні засоби навчання:

       - історія, біологія, географія, хімія (Кізім С.С., Люльчак С.Ю., Уманець В. О., Кириленко Н. М., Коношевський Л. Л., Кобися А. П.);

         - українська мова  та література  (Коношевський Л. Л., Кобися А. П., Кізім С. С., Люльчак С. Ю.);

         - іноземна мова  (Кириленко Н. М., Кобися А. П., Кізім С. С., Люльчак С. Ю., Коношевський Л. Л.);

        - математика, фізика (Кобися В. М., Люльчак С. Ю.); 

16. Нові інформаційні засоби навчання (Кириленко Н.М., Люльчак С.Ю.)

17. Сучасні інформаційні технології навчання (Гордійчук Г. Б., Люльчак С. Ю.)

18. Системне програмне забезпечення (Уманець В. О.)

19. Спеціальна інформатика (Кобися А. П.)

20. Принципи побудови та захист інформації баз даних (Люльчак С. Ю.)

21. Комп'ютерне документознавство (Шевченко Л.С.)

22. Інформаційне суспільство (Коношевський Л. Л.)

23. Комп'ютерна верстка (Кізім С.С.)

24. Комп'ютерний дизайн (Кізім С.С.)

25. Комп'ютерна графіка (Кізім С.С.)

26. Теорія управління та інформаційні системи (Коношевський Л. Л.)

27. Логічне програмування та бази даних (Шахіна І.Ю.)

28. Історія інформатики (Кізім С.С.)

29. Навчально-ознайомча практика (Шевченко Л.С.)

 

ОКР «Спеціаліст»

1.     Навчально-виховний процес у професійних закладах освіти (Кадемія М.Ю., Шевченко, Л.С.);

2.     Основи проектних технологій (Кадемія М.Ю.);

3. Інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі (Шахіна І.Ю.);

3. Інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі (Кобися А. П.);

4. Методика застосування комп'ютерної техніки при викладанні предметів шкільного курсу:

     - біологія, географія, хімія (Кобися А. П., Кізім С.С.);

     - історія (Кобися А. П., Кізім С.С., Люльчак С. Ю.);

     - фізичне виховання та спорт (Кізім С. С., Люльчак С. Ю.);

     - іноземна мова (Кізім С. С.);

     - початкова освіта (Люльчак С. Ю.);

     - математика, фізика, технологічна освіта (Кобися А. П.);

5. Інформаційна безпека (Кириленко Н.М.);

6. Сучасні інформаційні технології в навчанні (Гордійчук Г. Б.)

 

 

 

ОКР «Магістр»

1.     Навчально-виховний процес у професійних закладах освіти (Кадемія М. Ю., Шевченко Л. С.);

2.     Сучасні інформаційні технології в освіті (Кадемія М.Ю., Шевченко Л.С.);

3.     Основи проектних технологій (Кадемія М.Ю.);

4.     Інформаційно-комунікаційні технології в наукових дослідженнях (Кадемія М. Ю., Шевченко Л. С.);

 

Аспірантура

 

1. Моделювання в системах відкритої освіти (Коношевський Л. Л.)

2. Медійні засоби в освітньо-виховному процесі (Шахіна І.Ю.)