ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ

Перейти к содержимому

Главное меню

ВИСНОВКИ

В проекті „Інтерактивні технології навчання” розглядаються кращі зразки освітнього досвіду педагогів-новаторів, пов’язані із застосуванням інтерактивних технологій навчання. Їх інноваційність для освіти в Україні обумовлена декількома аспектами: рівноправні партнерські стосунки між викладачем і студентом, співпраця студентів, орієнтація навчання на результат і набуття студентами життєвих компетенцій, можливість практичного запровадження технологічного, суб’єкт-суб’єктного й особистісно-орієнтованого підходів до навчання.
Актуальність даного дослідження у тому, що інтерактивні технології навчання розвивають в
студентів комунікаційні  уміння, навички роботи в парах і групах, прищеплюють їм вміння  аргументувати й дискутувати тощо.

Інтерактивні технології охоплюють чітко спланований очікуваний результат навчання, окремі інтерактивні методи і прийоми, що стимулюють процес пізнання, а також умови й процедури, за допомогою яких можна досягти запланованих результатів.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ


Назад к содержимому | Назад к главному меню