ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ

Перейти к содержимому

Главное меню

ОСНОВНІ РИСИ ТА ПЕРЕВАГИ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Основні риси та переваги інтерактивних технологій навчання:
a. ІТН дозволяють забезпечити глибину вивчення змісту.
Студенти освоюють усі рівні пізнання (знання, розуміння, застосування, аналіз, синтез, оцінка). При цьому відсоток студентів, які засвоїли знання, достатньо високий (більше 50%).
b. Змінюється роль
студентів. Вона активна: студенти приймають важливі рішення щодо процесу навчання.
c. Змінюється основне джерело мотивації навчання. Воно стає внутрішнім, це інтерес самого
студента.
d. Значно підвищується роль особистості педагога. Педагог сильніше розкривається перед
студентами, виступає як лідер, організатор.
Основні недоліки ІТН:
Засвоєння незначного обсягу інформації потребує значного часу.
Кожна ІТН потребує попереднього розгляду і навчання
студентів процедурі. Викладач має менший контроль над обсягом і глибиною вивчення, часом і ходом навчання. Результати роботи учнів менш передбачувані. Дисципліна учнів на інтерактивному уроці може бути проблемою для вчителя.
Практично відсутні методичні розробки та література з ІТН.
Використання ІТН – не самоціль. Це лише засіб для досягнення такої атмосфери в
групі, що найкраще сприяє співробітництву, порозумінню й доброзичливості, надає можливості дійсно реалізувати особистісно орієнтоване навчання.
Якщо застосування вами ІТН у конкретному класі веде до протилежних результатів – треба переглянути вашу стратегію й обережно підходити до використання подібних технологій.
ІТН потребують певної зміни всього життя класу. Починайте з поступового використання цих технологій, якщо ви або
студенти з ними не знайомі. Як педагогові, так і студентам потрібно до них звикнути.
Понад 2400 років тому Конфуцій сказав:
"Те, що я чую, я забуваю.
Те, що я бачу, я пам'ятаю.
Те, що я роблю, я розумію
".

Ці три прості твердження обґрунтовують необхідність використання активних методів навчання. Дещо змінивши слова великого китайського педагога, можна сформулювати кредо інтерактивного навчання:
"Те, що я чую, я забуваю.
Те, що я бачу й чую, я трохи пам'ятаю.
Те, що я чую, бачу й обговорюю, я починаю розуміти.
Коли я чую, бачу, обговорюю й роблю, я набуваю знань і навичок.
Коли я передаю знання іншим, я стаю майстром
".
Набагато важливіше навчити, ніж просто розповісти. Хоча останній метод простіший, доступніший і, безумовно, швид­ший. Ви можете швидко повідомити учням те, що вони повинні знати, і вони забудуть це ще швидше.
Процес навчання не автоматичне вкладання навчального матеріалу в голову
студента. Він потребує напруженої розумової роботи дитини і її власної активної участі в цьому процесі. Пояснення й демонстрація, самі по собі, ніколи не дадуть справжніх, стійких знань. Цього можна досягти тільки за допомогою активного (інтерактивного) навчання.

Назад к содержимому | Назад к главному меню