Критерії оцінювання - WEBSITE X5 UNREGISTERED VERSION - Народна пісня - джерело натхнення Леонтовича

Перейти к контенту

Главное меню:

Критерії оцінювання

Зміст

Критерії

Обгрунтування критеріїв

Бали

Самостійна робота

Розуміння завдання

-робота демонструє точне розуміння завдання;
-мають місце матеріали, котрі частково не відносяться до теми;
-включені матеріали, що повністю не відносяться до теми, відібрана інформація не аналізується.

10

4

0

Повнота розкриття теми

-повно;
-частково;
-не розкрито.

10
5
0

Виклад аспектів теми

-викладено повно;
-частково;
-не викладено.

10
6
0

Виклад стратегії розв`язку проблеми

- викладена стратегія розв`язку проблеми;
- процес розв`язку неповний;
- процес розв`язку неправильний

9
4
0

Логіка викладу інформації

-логічний виклад матеріалу;
-порушення логіки;
-відсутність логіки.

10
3
0

Узгоджена робота в групі

-чітко спланована робота групи;
-робота групи частково спланована;
- не спланована робота в групі.

10
4
0

Розподіл ролей в групі

-вся діяльність в групі рівномірно розподілена між її членами;
- робота розподілена між її членами;
-декілька членів групи відповідають за роботу всієї команди.

7

5

0

Авторська оригінальність

- містить значну кулькість оригінальних винахідницьких прикладів;
-у роботі присутні авторські винаходи;
-стандартна робота.

5

3
0

Рівень самостійності роботи групи

-повна самостійність у виконанні роботи;
-часткова самостійність роботи групи;
-несамостійна робота групи.

6
3
0

Оформлення роботи

Граматичне та стилістичне оформлення роботи

-грамотно та стилістично правильно оформлена робота;
- не грубі помилки;
- грубі помилки.

5
3
0

Захист роботи

Якість доповіді

-аргументованість основних позицій, повнота представлення результатів;
-порушення логіки, неповне представлення результатів;
-відсутні аргументи з основних позицій, відсутні результати дослідження.

10

5

0

Об`єм і якість знань з теми

доповідачі демонструють ерудованість, відображають міжпредметні зв`язки;
-доповідачі викладають матеріал, але не мають достатньо глибоких знань;
-доповідачі не володіють матеріалом.

10

3

0

Культура мови, манера триматися перед аудиторією

-доповідачі впевнено тримаються перед аудиторією, володіють мовою, дотримуються регламенту;
-доповідачі допускають не грубі мовленнєві помилки у виступах, незначно порушують регламент, частково утримують увагу аудиторії;
- доповідачі не володіють аудиторією, порушують регламент, не володіють мовою, не можуть утримати увагу аудиторії.

6

3


0

Відповіді на запитання

-доповідачі впевнено і повно відповідають на запитання, розкривають зміст теми;
- доповідачі можуть відповідати на всі види запитань;
-доповідачі не можуть відповісти на всі запитання

10

3
0

Ділові та вольові якості доповідача


-доповідач бажає досягти високих результатів, готовий до дискусії;
-доповідач готовий до дискусії, але не завжди доброзичливий;
-доповідач не готовий до дискусії, агресивний, не контактний.

5

2

0


 
Назад к содержимому | Назад к главному меню