Перелік  дисциплін,

що забезпечує кафедра інноваційних та інформаційних технологій в освіті у 2014-2015 н. р.

 

ОКР «Бакалавр»

1. Основи роботи з ПК:

- музичне мистецтво  (Коношевський Л. Л., Кириленко Н. М.);

- філологія (українська мова)  (Коношевський Л. Л., Кириленко Н. М., Уманець В. О.);

- філологія (англ., нім., рос.)  (Коношевський Л. Л., Кириленко Н. М., Уманець В. О.);

- біологія, географія, хімія  (Коношевський Л. Л., Кириленко Н. М., Шахіна І. Ю.);

- психологія, практична психологія, соціальна педагогіка  (Кириленко Н. М., Коношевський Л. Л.);

- історія  (Шахіна І. Ю., Коношевський Л. Л.);

- фізичне виховання  (Кириленко Н. М., Шахіна І. Ю.);

2. Обробка психологічних досліджень засобами ІКТ (Коношевський Л.Л.);

3. Мультимедійні засоби навчання:

- початкова освіта  (Коношевський Л. Л., Люльчак С. Ю.);

- біологія, географія, хімія, фізичне виховання  ( Коношевський Л. Л., Кобися А. П., Кобися В. М., Люльчак С.Ю., Уманець В. О.);

- психологія, практична психологія  (Коношевський Л. Л., Кобися В. М.);

- дошкільна освіта  (Коношевський Л. Л.);

- історія  (Коношевський Л. Л., Кобися А. П., Кобися В. М., Кізім С. С., Люльчак С.Ю., Уманець В. О.);

- музичне мистецтво  (Коношевський Л. Л., Шевченко Л. С., Уманець В. О.);

- математика, фізика (Шевченко Л.С., Кобися В.М.)

4. Нові інформаційні засоби навчання (Кириленко Н. М., Люльчак С. Ю.);

5. Нові інформаційні технології (Шахіна І.Ю.);

6. Новітні інформаційні технології та технічні засоби навчання (Кириленко Н. М.);

7. Вступ до фаху (Шевченко Л.С.);

8. Практикум з виробничого навчання:

- модуль 1  (Кобися В. М.);

- модуль 2  (Кобися А. П.);

- модуль 3  (Кобися В. М.);

- модуль 4  (Кобися А. П.);

- модуль 5  (Кириленко Н. М.);

- модуль 6  (Кириленко Н. М.);

- модуль 7  (Кобися А. П.);

- модуль 8  (Кобися А. П.);

- модуль 9  (Уманець В. О.);

9. Прикладне програмування (Гордійчук Г. Б., Уманець В. О.);

10. Апаратні засоби ЕОМ (Кобися В. М.);

11. Сучасні операційні системи (Кобися В. М.);

12. Методика викладання  ОІТ (Шевченко Л.С.);

13. Інформатика (Шахіна І.Ю.);

14. Інформатика та ОТ (Шахіна І.Ю., Гордійчук Г.Б., Кобися А.П.);

15. Основи інформатики з елементами програмування:

- модуль 1  (Шахіна І. Ю., Гордійчук Г. Б.);

- модуль 2  (Гордійчук Г. Б., Кириленко Н. М.);

- модуль 3  (Шахіна І. Ю., Гордійчук Г. Б.);

16. Сучасні інформаційні технології навчання (Гордійчук Г. Б., Люльчак С. Ю.);

17. Інформаційне суспільство (Коношевський Л. Л.);

18. Комп’ютерний дизайн (Кізім С. С.);

19. Комп’ютерна графіка (Кізім С.С.);

20. Інженерна та комп’ютерна графіка (Кізім С. С.);

21. Комп’ютерне забезпечення реклами та PR-діяльності (Люльчак С.Ю.);

22. Комп’ютерна верстка (Кізім С. С.).

23. Навчально-ознайомча практика (Шевченко Л.С.)

ОКР «Спеціаліст»

1. Системи керування базами даних (Шевченко Л.С.);

2. Історія інформатики та інформаційних технологій (Кізім С. С.);

3. Інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі (Шахіна І. Ю.);

4. Інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі (Кобися А. П.);

5. Навчально-виховний процес у професійних закладах освіти (Кадемія М.Ю., Шевченко, Л.С.);

6. Апаратне забезпечення персональних комп’ютерів, периферійних пристроїв та їх ремонт (Кобися В. М.);

7. Технологія розробки програмного забезпечення навчального процесу (Кобися В. М.);

8. Методика застосування комп'ютерної техніки при викладанні предметів шкільного курсу:

- музичне мистецтво  (Гордійчук Г. Б., Кізім С. С.);

- українська мова і література  (Гордійчук Г. Б., Кобися А. П., Кізім С. С.);

- біологія, географія, хімія  (Кобися А. П., Гордійчук Г. Б., Кізім С. С.);

- математика, фізика, технологічна освіта  (Кобися А. П.);

- історія  (Кобися А. П., Люльчак С. Ю, Куцак Л. В.);

- початкова освіта  (Кобися А. П., Люльчак С. Ю, Кізім С. С.);

- фізичне виховання  (Кобися А. П., Люльчак С. Ю, Куцак Л. В.);

- іноземна мова  (Кобися А. П., Люльчак С. Ю, Кізім С. С.);

9. Інформаційна безпека (Кириленко Н. М.);

10. Сучасні інформаційні технології навчання (Гордійчук Г.Б.);

11. Основи проектних технологій (Кадемія М.Ю.);

12. Навчальна практика з інформаційних технологій (Кадемія М.Ю.);

13. Педагогічна практика (Кадемія М.Ю.);

ОКР «Магістр»

1. Інформаційно-комунікаційні технології в наукових дослідженнях (Кадемія М. Ю., Шевченко Л. С.);

2. Навчально-виховний процес у професійних закладах освіти (Кадемія М. Ю., Шевченко Л. С.);

3. Сучасні інформаційні технології в освіті (Кадемія М.Ю., Шевченко Л.С.);

4. Основи проектних технологій (Кадемія М.Ю.);

5. Системи керування базами даних (Шевченко Л.С.);

6. Апаратне забезпечення персональних комп’ютерів, периферійних пристроїв та їх ремонт (Кобися В. М.);

7. Технологія розробки програмного забезпечення навчального процесу (Кобися В. М.);

8. Методика застосування комп'ютерної техніки при викладанні предметів шкільного курсу:

- математика, фізика, технологічна освіта  (Кобися А. П.);

- історія  (Кобися А. П., Люльчак С. Ю, Кузик Л. В.);

- початкова освіта  (Кобися А. П., Люльчак С. Ю, Кізім С. С.).

 

Аспірантура

1. Інформаційно-комунікаційні технології в наукових дослідженнях (Кадемія М.Ю., Шевченко Л.С.)