Два кольори

Перейти к содержимому

Главное меню

Інженер з ТБ

Ролі

Інженер з техніки безпеки - здійснює контроль за дотриманням законодавства, інструкцій, правил та норм з охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії, за наданням працівникам встановлених пільг за умовами праці. Бере участь у створенні безпечних і здорових умов праці, розробці і впровадженні у виробництво рекомендацій науково-дослідних інститутів і лабораторій з наукової організації праці. Перевіряє

технічний стан устаткування на відповідність його вимогам техніки безпеки, контролює роботу вентиляційних систем, запобіжних пристосувань і захисних пристроїв, своєчасність проведення випробувань, перевірок і правильність експлуатації устаткування, дотримання графіків вимірювань повітряного середовища, виробничого шуму, вібрації. Проводить інструктажі працівників підприємства. Бере участь у розробці заходів щодо запобігання професійним захворюванням і нещасним випадкам на виробництві, поліпшення умов праці і доведення їх до вимог нормативних правових актів з охорони праці, а також надає організаційну допомогу з виконання розроблених заходів.
      Завдання інженера з техніки безпеки полягає в контролі за дотриманням законодавства, інструкцій, правил та норм з охорони праці, техніки безпеки.


Інженер з охорони праці і техінки безпеки
Техніка безпека на уроках трудового навчання
Призначення інженера з техніки безпеки
Посадова інструкція інженера з техніки безпеки

Назад к содержимому | Назад к главному меню