Два кольори

Перейти к содержимому

Главное меню

Критерії оцінювання

Критерії оцінки

Відмінно

Добре

Задовільно

Розуміння завдання

Робота демонструє точне розуміння завдання

Включаються як матеріали, що мають безпосереднє відношення до теми, так і матеріали, що не мають відношення до неї; використовується обмежена кількість джерел.

Включені матеріали, що не мають безпосереднього відношення до теми; використовується одне джерело, зібрана інформація не аналізується і не оцінюється.

Виконання завдання

Оцінюються роботи різних періодів; виводи аргументовані; всі матеріали мають безпосереднє відношення до теми; джерела цитуються правильно; використовується інформація з достовірних джерел.

Не вся інформація узята з із  достовірних джерел; частка частина  інформації неточна або не має прямого відношення до теми.

Випадковий підбір матеріалів; інформація неточна або не має відношення до теми; неповні відповіді на питання; не робляться спроби оцінити або проаналізувати інформацію.

Результат роботи

Чітке і логічне представлення інформації; вся інформації має безпосереднє відношення до теми, точна, добре структурована і відредагована. Демонструється критичний аналіз і оцінка матеріалу, визначеність позиції.

Точність і структурованість інформації; привабливе оформлення роботи. Недостатньо виражена власна позиція і оцінка інформації. Робота схожа на інші учнівські роботи.

Матеріал логічно не збудований і поданий зовні непривабливо; не дається чіткої відповіді на поставлені питання.

Творчий підхід

Представлені різні підходи до вирішення проблеми. Робота відрізняється яскравою індивідуальністю і виражає точку зору мікрогрупи.  

Демонструється одна точка зору на проблему; проводяться порівняння, але не робляться виводів.

Студент просто копіює інформацію із запропонованих джерел; немає критичного погляду на проблему; робота мало пов'язана з темою веб-сервер-квеста.

Назад к содержимому | Назад к главному меню