Методика застосування комп'ютерної техніки при викладанні предметів шкільного курсу  

 

Розробник: к.п.н. Кобися А. П.


 
  Кафедра інноваційних та інформаційних технологій в освіті