Критерії оцінювання - Захист курсового дослідження

Перейти к контенту

Главное меню:

Критерії оцінювання

 

Оформлення роботи

Захист роботи 

Критерії

Обґрунтування критеріїв

Бали

Зміст

Самостійна робота групи

Розуміння завдання

-   робота демонструє точне розуміння завдання;

-   застосовуються матеріали, котрі частково не відносяться до теми;

-   включені матеріали, що повністю не відносяться до теми, відібрана інформація не аналізується.

10

 

 

5

 

 

0

Повнота розкриття теми

-   розкрита повністю;

-   розкрита частково;

-   тема не розкрита.

10

5

0

Виклад аспектів теми

-   викладені повністю;

-   частково;

-   не викладено.

10

5

0

Виклад стратегії розв’язку проблеми

-   стратегія розв’язку викладена правильно;

-   процес розв’язку неповний;

-   стратегія розв’язку викладена неправильно.

10

5

 

0

Логіка викладу інформації

-   матеріал викладено логічно;

-   порушення логіки;

-   відсутність логіки.

10

5

0

Узгоджена робота в групі

-   чітко спланована робота групи;

-   робота групи частково спланована;

-   не спланована робота в групі.

10

5

0

Розподіл ролей в групі

-   вся діяльність в групі рівномірно розподілена між її членами;

-   робота розподілена між більшістю учасників групи;

-   декілька членів групи відповідають за роботу всієї команди.

 

5

 

3

 

0

Авторська оригінальність

- містить значну кількість оригінальних винахідницьких прикладів;

-   у роботі присутні авторські винаходи;

-   стандартна робота.

 

 

5

 

3

0

Рівень самостійності роботи групи

-   повна самостійність у виконанні роботи;

-   часткова самостійність роботи групи;

-   несамостійна робота групи.

 

5

3

 

0

Граматичне та стилістичне оформлення роботи

-   грамотно та стилістично правильно оформлена робота;

-   не грубі помилки;

-   грубі помилки.

 

5

3

0

Якість доповіді

-   аргументованість основних позицій, повнота представлення результатів;

-   порушення логіки, неповне представлення результатів;

-   відсутні аргументи з основних позицій, відсутні результати дослідження.

 

 

10

 

5

 

 

0

Об’єм і якість знань з теми

-   доповідачі демонструють ерудованість, відображають міжпредметні зв’язки;

-   доповідачі викладають матеріал, але не мають достатньо глибоких знань;

-   доповідачі не володіють матеріалом.

 

 

10

 

 

3

 

0

Культура мови, манера триматися перед аудиторією

-   доповідачі впевнено тримаються перед аудиторією, володіють мовою, дотримуються регламенту;

-   доповідачі допускають не грубі мовленнєві помилки у виступах, незначно порушують регламент, частково утримують увагу аудиторії;

-   доповідачі не володіють аудиторією, порушують регламент, не володіють мовою, не можуть утримати увагу аудиторії.

 

 

5

 

 

 

2

 

 

 

 

0

Відповіді на запитання

-   доповідачі впевнено і повно відповідають на запитання, розкривають зміст теми;

-   доповідачі можуть відповідати на всі види запитань;

-   доповідачі не можуть відповісти на всі запитання.

 

 

10

 

3

 

0

Ділові та вольові якості доповідача

-   доповідач бажає досягти високих результатів, готовий до дискусії;

-   доповідач готовий до дискусії, але не завжди доброзичливий;

-   доповідач не готовий до дискусії, агресивний, не контактний.

 

 

5

 

2

 

0

 

 
Назад к содержимому | Назад к главному меню