Перелік  дисциплін,

що забезпечує кафедра інноваційних та інформаційних технологій в освіті у 2013-2014 н. р.

 

 

ОКР «Бакалавр»

 1. Основи роботи з ПК (Коношевський Л. Л., Кириленко Н. М., Шахіна І. Ю., Люльчак С.Ю.)

 2. Інформатика та обчислювальна техніка (Шахіна І.Ю., Гордійчук Г.Б.)

 3. Мультимедійні засоби навчання (Коношевський Л.Л., Шевченко Л.С., Кізім С.С., Байло М. Ю., Уманець В. О., Кобися В. М., Кобися А.П., Люльчак С.Ю.)

 4. Обробка психологічних досліджень засобами ІКТ (Коношевський Л. Л.)

 5. Основи інформатики з елементами програмування (Шахіна І.Ю., Гордійчук Г.Б., Кириленко Н. М.)

 6. Інформатика (Шахіна І.Ю.)

 7. Вступ до фаху (Шевченко Л.С.)

 8. Апаратні засоби ЕОМ (Кобися В.М.)

 9. Практикум з виробничого навчання (Кобися В.М., Кобися А.П., Кириленко Н.М.)

 10. Методика викладання  ОІТ (Шевченко Л. С.)

 11. Теорія і методика трудового навчання в СЗШ ІІ-го ступеня (Кадемія М. Ю.)

 12. Використання комп'ютера в бізнесі (Кобися А. П.)

 13. Інформаційне суспільство (Коношевський Л. Л.)

 14. Сучасні інформаційні технології навчання (напрям підготовки "Початкова освіта) (Гордійчук Г. Б., Люльчак С. Ю.)

 15. Комп'ютерна техніка та методи математичної статистики (Кириленко Н. М., Уманець В. О.)

 16. Нові інформаційні технології навчання (напрям підготовки "Дошкільна освіта") (Шахіна І. Ю.)

 17. Комп'ютерний дизайн (Кізім С. С.)

 18. Комп'ютерна версткаізім С.  С.)

  

ОКР «Спеціаліст»

 1. Системи керування базами даних (Шевченко Л. С.)

 2. Історія інформатики та інформаційних технологій (Кізім С. С.)

 3. Інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі (Шахіна І. Ю., Кобися А. П.)

 4. Навчально-виховний процес у професійних закладах освіти (Кадемія М. Ю., Шевченко Л. С.)

 5. Апаратне забезпечення персональних комп’ютерів, периферійних пристроїв та їх ремонт (Кобися В. М.)

 6. Технологія розробки програмного забезпечення навчального процесу (Кобися В. М.)

 7. Методика застосування комп'ютерної техніки при викладанні предметів шкільного курсу (Гордійчук Г. Б., Кізім С. С., Кобися А. П.)

 8. Інформаційна безпека (Кириленко Н. М.)

 9. Сучасні інформаційні технології навчання (напрям підготовки "Музичне мистецтво") (Гордійчук Г. Б.)

 10. Основи проектних технологій (Кадемія М. Ю.)

 11. Методика профільного та професійного навчання (Кадемія М. Ю.)

 12. Навчальна практика з інформаційних технологій (Кадемія М. Ю.)

 13. Педагогічна практика (Кадемія М. Ю.)

 

ОКР «Магістр»

 1. Інформаційно-комунікаційні технології в наукових дослідженнях (Кадемія М. Ю., Шевченко Л. С.)

 2. Основи проектних технологій (Кадемія М. Ю.)

 3. Методика застосування комп'ютерної техніки при викладанні предметів шкільного курсу (Гордійчук Г. Б.,Кобися А. П.)

 4. Навчально-виховний процес у професійних закладах освіти (Кадемія М. Ю., Шевченко Л. С.)

 5. Системи керування базами даних (Шевченко Л. С.)

 6. Технологія розробки програмного забезпечення навчального процесу (Кобися В. М.)

 7. Апаратне забезпечення персональних комп’ютерів, периферійних пристроїв та їх ремонт (Кобися В. М.)

 8. Асистентська практика (Кадемія М. Ю.)

 9. Науково-дослідна практика (Кадемія М. Ю., Шевченко Л. С.)

Аспірантура

1.  Інформаційно-комунікаційні технології в наукових дослідженнях