Перелік  дисциплін,

що забезпечує кафедра інноваційних та інформаційних технологій в освіті у 2012-2013 н. р.

 

ОКР «Бакалавр»

 1. Основи роботи з ПК (Шахіна І. Ю., Коношевський Л. Л., Байло М. Ю., Кириленко Н. М., Уманець В. О.)

 2. Обробка психологічних досліджень засобами ІКТ (Коношевський Л. Л.)

 3. Мультимедійні засоби навчання (Байло М. Ю., Кондратюк В. Д., Уманець В. О., Кобися В. М.)

 4. Спеціальна інформатика (Кізім С. С., Кобися А. П.)

 5. Системне програмне забезпечення (Кобися В. М., Уманець В. О.)

 6. Алгоритмічні мови програмування (Гордійчук Г. Б.)

 7. Методика викладання  ОІТ (Шевченко Л. С.)

 8. Інформатика (Коношевський Л. Л.)

 9. Основи інформатики з елементами програмування (Гордійчук Г. Б., Коношевський Л. Л., Імбер В. І., Кириленко Н. М.)

 10. Сучасні інформаційні технології навчання (Гордійчук Г. Б.)

 11. Інформаційне суспільство (Коношевський Л. Л.)

 12. Документаційне забезпечення управління діяльності з використанням комп'ютера (Шевченко Л. С.)

 13. Використання комп'ютера у бізнесі (Кондратюк В. Д., Кобися А. П.)

 14. Комп’ютерний дизайн (Кізім С. С.)

 15. Теорія і методика трудового та професійного навчання (Кадемія М.Ю., Шевченко Л. С.)

 

 

ОКР «Спеціаліст»

 1. Системи керування базами даних (Шевченко Л. С.)

 2. Історія інформатики та інформаційних технологій (Кізім С. С.)

 3. Інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі (Шахіна І. Ю., Кобися А. П.)

 4. Навчально-виховний процес у професійних закладах освіти (Кадемія М. Ю., Шевченко Л. С.)

 5. Апаратне забезпечення персональних комп’ютерів, периферійних пристроїв та їх ремонт (Кобися В. М., Уманець В. О.)

 6. Комп’ютерні мережі (Кобися В. М., Уманець В. О.)

 7. Технологія розробки програмного забезпечення навчального процесу (Кобися В. М.)

 8. Методика застосування комп'ютерної техніки при викладанні технологій (Гордійчук Г. Б., Кізім С. С., Кобися А. П., Люльчак С. Ю.)

 9. Методика застосування комп'ютерної техніки у викладанні математики (Гордійчук Г. Б., Кізім С. С., Кобися А. П., Люльчак С. Ю.)

 10. Методика застосування комп'ютерної техніки у викладанні фізики (Гордійчук Г. Б., Кізім С. С., Кобися А. П., Люльчак С. Ю.)

 11. Методика застосування комп'ютерної техніки при викладанні предметів шкільного курсу (Гордійчук Г. Б., Кізім С. С., Кобися А. П., Шахіна І. Ю.)

 12. Інформаційна безпека (Кириленко Н. М.)

 13. Сучасні інформаційні технології навчання (Гордійчук Г. Б.)

 14. Методика профільного та професійного навчання (Кадемія М. Ю., Пінаєва О. Ю.)

 15. Навчальна практика з інформаційних технологій (Кадемія М. Ю.)

 16. Педагогічна практика (Кадемія М. Ю.)

ОКР «Магістр»

 1. Інформаційно-комунікаційні технології в наукових дослідженнях (Кадемія М. Ю., Шевченко Л. С.)

 2. Методика застосування комп'ютерної техніки при викладанні предметів шкільного курсу (Гордійчук Г. Б., Кобися А. П., Кізім С. С.)

 3. Методика профільного та професійного навчання (Кадемія М. Ю., Пінаєва О. Ю.)

 4. Навчально-виховний процес в професійних закладах освіти (Кадемія М. Ю., Шевченко Л. С.)

 5. Системи керування базами даних (Шевченко Л. С.)

 6. Технологія розробки програмного забезпечення навчального процесу (Кобися В. М.)

 7. Апаратне забезпечення персональних комп’ютерів, периферійних пристроїв та їх ремонт (Кобися В. М.)

 8. Асистентська практика (Кадемія М. Ю.)

 9. Науково-дослідна практика (Кадемія М. Ю., Шевченко Л. С.)