Я - концепція майбутніх психологів

Перейти к контенту

Главное меню:

                                                    

       Ринок праці, за умов сучасних соціально-економічних відносин, висуває високі  вимоги до якості підготовки молодих фахівців, спроможних конкурентно виборювати робочі місця. Більшість дослідників вважають, що для майбутніх фахівців однією з умов професійної підготовки є не тільки отримання високоякісних знань, але  й оволодіння моральними принципами, які є основою  як для професійних, так і для особистісних взаємозв'язків із соціальним середовищем.  Зміни в суспільстві потребують від сучасного фахівця не тільки вдосконаленої професійної бази, а й змін у ставленні до оточуючих, до себе як до суспільно значущої одиниці суспільства і як до особистості.
      Для того, щоб людина розвивалась як особистість,  їй потрібно  залучатися до процесу розвитку  й взаємодії в різних напрямках,  щоб бути обізнаною  у всіх сферах людської діяльності.
       Одним із необхідних атрибутів особистості є її свідомість, через яку постає особистісне сприйняття оточуючого світу та «Я-концепція».
        Сучасні педагоги А.І. Кузьмінський та В.Л. Омеляненко вважають, що особистість –  це соціальна ознака людини, тому що людина формується під впливом соціальних факторів: спілкування між різними групами суспільства, емоційного напруження у зв'язку з певними подіями, розвитку психіки, здатності до засвоєння соціального досвіду. Завдяки спілкуванню і взаємодії з іншими членами суспільства людина засвоює суспільний досвід, на основі якого її образ навколишнього світу трансформується в картину світу.
       Саме «Я-концепція»  відображає  картину світу людини, та її бачення себе у цім світі, таким чином людина особисто стає здатною породжувати нові знання про оточуюче середовище, про інших людей, про себе.
   

 
 
Назад к содержимому | Назад к главному меню