Відмінно

 

 

 

 

 

 

 

 

Добре

 

 

 

 

 

 

 

 

Задовільно

 

 

 

 

 

 

Розуміння завдання

Робота демонструє точне розуміння завдання

Включаються матеріали, що мають безпосереднє відношення як до теми, так і матеріалу, які не має відношення до неї; використовується обмежена кількість джерел.

Включені матеріали, які не мають безпосереднього відношення до теми; використовуються одне джерело, зібрана інформація не аналізується і не оцінюється.

Виконання завдання

Оцінюються роботи інших періодів, висновки аргументовані; всі матеріали мають безпосереднє відношення до теми; джерела цитуються правильно; використовується інформація з достовірних джерел.

Не вся інформація з достовірних джерел; частина інформації не має прямого відношення до теми.

Випадкова підбірка матеріалів; інформація неточна або не має відношення до теми; неповні відповіді на запитання; не робляться спроби оцінити або проаналізувати інформацію.

Результати роботи

Чітке і логічне представлення інформації; вся інформація має безпосереднє відношення до теми, точна, добре структурована та обґрунтована. Демонструється критичний аналіз і оцінка матеріалів, визначеність позицій.

Точність і структурованість інформації; оригінальність оформлення роботи. Недостатньо виражена власна позиція та оцінка інформації. Робота схожа на інші студентські роботи

Матеріал логічно не побудований і поданий зовні неправильно; не дається чітка відповідь на поставлені запитання

Творчий підхід

Представлені різноманітні підходи до розв’язку проблеми. Робота відрізняється індивідуальністю та виражає точку зору мікрогрупи.

Демонструється одна точка зору на проблему; проводяться порівняння, але відсутні висновки

Студент просто копіює інформацію із запропонованих джерел; відсутні критичні погляди на проблему; робота мало пов’язана з темою Веб-квеста