Критерії оцінювання -

Перейти к контенту

Главное меню:

Критерії оцінювання

Зміст

Критерії

Обгрунтування критеріїв

Бали

Самостійна робота

Розуміння завдання

-робота демонструє точне розуміння завдання;-мають місце матеріали, котрі частково не відносяться до теми;-включені матеріали, що повністю не відносяться до теми, відібрана інформація не аналізується.

1040

Повнота розкриття теми

-повно;-частково;-не розкрито.

1050

Виклад аспектів теми

-викладено повно;-частково;-не викладено.

1060

Виклад стратегії розв`язку проблеми

- викладена стратегія розв`язку проблеми;- процес розв`язку неповний;- процес розв`язку неправильний

940

Логіка викладу інформації

-логічний виклад матеріалу;-порушення логіки;-відсутність логіки.

1030

Узгоджена робота в групі

-чітко спланована робота групи;-робота групи частково спланована;- не спланована робота в групі.

1040

Розподіл ролей в групі

-вся діяльність в групі рівномірно розподілена між її членами;- робота розподілена між її членами;-декілька членів групи відповідають за роботу всієї команди.

750

Авторська оригінальність

- містить значну кулькість оригінальних винахідницьких прикладів;-у роботі присутні авторські винаходи;-стандартна робота.

530

Рівень самостійності роботи групи

-повна самостійність у виконанні роботи;-часткова самостійність роботи групи;-несамостійна робота групи.

630

Оформлення роботи

Граматичне та стилістичне оформлення роботи

-грамотно та стилістично правильно оформлена робота;- не грубі помилки;- грубі помилки.

530

Захист роботи

Якість доповіді

-аргументованість основних позицій, повнота представлення результатів;-порушення логіки, неповне представлення результатів;-відсутні аргументи з основних позицій, відсутні результати дослідження.

1050

Об`єм і якість знань з теми

доповідачі демонструють ерудованість, відображають міжпредметні зв`язки;-доповідачі викладають матеріал, але не мають достатньо глибоких знань;-доповідачі не володіють матеріалом.

1030

Культура мови, манера триматися перед аудиторією

-доповідачі впевнено тримаються перед аудиторією, володіють мовою, дотримуються регламенту;-доповідачі допускають не грубі мовленнєві помилки у виступах, незначно порушують регламент, частково утримують увагу аудиторії;- доповідачі не володіють аудиторією, порушують регламент, не володіють мовою, не можуть утримати увагу аудиторії.

630

Відповіді на запитання

-доповідачі впевнено і повно відповідають на запитання, розкривають зміст теми;- доповідачі можуть відповідати на всі види запитань;-доповідачі не можуть відповісти на всі запитання

1030

Ділові та вольові якості доповідача

-доповідач бажає досягти високих результатів, готовий до дискусії;-доповідач готовий до дискусії, але не завжди доброзичливий;-доповідач не готовий до дискусії, агресивний, не контактний.

520

 
Назад к содержимому | Назад к главному меню