Критерії оцінювання - WEBSITE X5 UNREGISTERED VERSION - Народний танець - основа хореографічного мистецтва

Перейти до вмісту

Головне меню:

Критерії оцінювання

Ролі

Характеристика

Відмінно

Добре

Задовільно

Дослідник

  • оформлення презентації (текст, графіка, анімація), естетика, граматика, правопис;

  • зміст презентації (достовірність відібраної інформації);

  • творчий підхід та обгрунтованість одержаних результатів.

Повністю відповідає вимогам

Відповідає вимогам, але присутні помилки в оформленні презентації

Невідповідність у достовірності деяких фактів

Балетмейстер

  • підбір та різноманітність танцювальної лексики;

  • виявлення характеру народного танцю та творчий підхід у створенні етюду;

  • вміння організувати групу, відповідальність за результати спільної роботи;

Повністю відповідає вимогам

Відповідає вимогам, але присутні помилки

Недостовірне трактування деяких рухів, проблеми у презентації результатів через конфлікт з групою

Виконавець

  • знання хореографічної лексики народного танцю;

  • емоційно наповнене та характерне для певного народу виконання танцю;

  • відповідність елементів костюму до певного народного танцю.

Повністю відповідає вимогам

Відповідає вимогам, але присутні помилки

Задовільне знання хореографічної лексики, невідповідність деяких елементів костюму

 
Назад до вмісту | Назад до головного меню