Правила - WEBSITE X5 UNREGISTERED VERSION - У світі многокутників

Перейти до вмісту

Головне меню:

Правила

Для проходження веб-квесту клас необхідно розділити клас на команди по 4 чоловік і кожна команда має обирає собі підходящу роль. Всі члени команди мають допомагати один одному.
У кожній ролі є свої завдання, які буде необхідно виконати і подати звіт про виконану роботу у зазначеному в завданнях вигляді.
   Завдання веб-квесту являють собою окремі блоки питань і переліки посилань на джерела в Інтернеті, де можна отримати необхідну інформацію. Питання сформульовані так, щоб при відвідуванні сайту учень був змушений зробити відбір матеріалу, виділивши головне з тієї інформації, яку він знаходить.
   Після завершення роботи над квестом проводиться публічний захист робіт (звіт) у вигляді презентації. З кожної команди будуть виступати по одному учаснику. Основні критерії публічного звіту: розуміння завдання, достовірність використовуваної інформації, творчий підхід (дизайн оформлення звіту квесту і технічне виконання).
   Робота з веб-квестами може бути запропонована як домашнє завдання для учнів, які цікавляться предметом, або її можна провести в класі при наявності здвоєних уроків.


                                                                                                                             
Правила роботи в групі.

 
Назад до вмісту | Назад до головного меню