Критерії оцінювання - WEBSITE X5 UNREGISTERED VERSION - У світі многокутників

Перейти до вмісту

Головне меню:

Критерії оцінювання

 

Критерії

Обгрунтування критеріїв

Бали

Зміст

Розуміння завдання

-Робота демонструє точне розуміння завдання
- Чи включаються як матеріали, що мають безпосереднє відношення до теми, так і матеріали, що не мають відношення до неї
- Включені матеріали, що не мають безпосереднього відношення до теми
зібрана інформація не аналізується і не оцінюється

10
5


0

 

Повнота розкриття теми

- Розкрита повно
- Розкрито частково
- Чи не розкрита

10
5
0

 

Логіка викладу інформації

- Логічне викладення матеріалу
- Порушення логіки
- Відсутність логіки

10
5
0

Оформлення роботи

Граматика, відповідний словник, відсутність помилок правопису і друкарських помилок

- Грамотна робота з точки зору граматики, стилістики, орфографії
- Негрубі помилки з точки зору граматики, стилістики, орфографії
- Грубі помилки з точки зору граматики, стилістики, орфографії

10
5
0

Дизайн створення матеріалів

0-10

Оцінка «5» -  45-40
Оцінка «4» - 39-30
Оцінка «3» - 29-20
Оцінка «2» – менше 20.

 
Назад до вмісту | Назад до головного меню