Критерії оцінювання - Світ музики навколо нас

Перейти к контенту

Главное меню:

Критерії оцінювання

ЗмістКритерії
Обгрунтування критеріїв
Бали
Самостійна робота

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Розуміння завдання
-робота демонструє точне розуміння завдання;
-мають місце матеріали, котрі частково не відносяться до теми;
-включені матеріали, що повністю не відносяться до теми, відібрана інформація не аналізується.
10


40
Повнота розкриття теми
-повно;
-частково;
-не розкрито.

10
5
0
Виклад аспектів теми
-викладено повно;
-частково;
-не викладено.

10
6
0
Виклад стратегії розв`язку проблеми
- викладена стратегія розв`язку проблеми;
- процес розв`язку неповний;
- процес розв`язку неправильний

9

4

0
Логіка викладу інформації
-логічний виклад матеріалу;
-порушення логіки;
-відсутність логіки.

10
3
0
Узгоджена робота в групі
-чітко спланована робота групи;
-робота групи частково спланована;
- не спланована робота в групі.

10

4

0
Розподіл ролей в групі
-вся діяльність в групі рівномірно розподілена між її членами;
- робота розподілена між її членами;
-декілька членів групи відповідають за роботу всієї команди.

7


5

0
Авторська оригінальність
- містить значну кулькість оригінальних винахідницьких прикладів;
-у роботі присутні авторські винаходи;
-стандартна робота.

5

3

0
Рівень самостійності роботи групи
-повна самостійність у виконанні роботи;
-часткова самостійність роботи групи;
-несамостійна робота групи.
6

3

0
Оформлення роботи
Граматичне та стилістичне оформлення роботи
-грамотно та стилістично правильно оформлена робота;
- не грубі помилки;
- грубі помилки.
5

3

0
Захист роботи
 
 
 
 
 
Якість доповіді
-аргументованість основних позицій, повнота представлення результатів;
-порушення логіки, неповне представлення результатів;
-відсутні аргументи з основних позицій, відсутні результати дослідження.
1050
Об`єм і якість знань з теми
доповідачі демонструють ерудованість, відображають міжпредметні зв`язки;
-доповідачі викладають матеріал, але не мають достатньо глибоких знань;
-доповідачі не володіють матеріалом.

1030
Культура мови, манера триматися перед аудиторією
-доповідачі впевнено тримаються перед аудиторією, володіють мовою, дотримуються регламенту;
-доповідачі допускають не грубі мовленнєві помилки у виступах, незначно порушують регламент, частково утримують увагу аудиторії;
- доповідачі не володіють аудиторією, порушують регламент, не володіють мовою, не можуть утримати увагу аудиторії.

6
3

0
Відповіді на запитання
-доповідачі впевнено і повно відповідають на запитання, розкривають зміст теми;
- доповідачі можуть відповідати на всі види запитань;
-доповідачі не можуть відповісти на всі запитання

1030
Ділові та вольові якості доповідача
-доповідач бажає досягти високих результатів, готовий до дискусії;
-доповідач готовий до дискусії, але не завжди доброзичливий;
-доповідач не готовий до дискусії, агресивний, не контактний.

52


0
 
Назад к содержимому | Назад к главному меню