Прикладні задачі геометрії

Формування позитивного особистісного ставлення учнів до геометрії шляхом розв'язування прикладних задач.

Головна

Веб квест

Анотація

Правила

Завдання

Ролі

Презентації

Оцінювання

Підсумок

Про автора

 

Прикладна задача — це задача, що виникла поза математикою, але розв'язується математичними засобами.

Кожна прикладна задача виконує різні функції, що за певних умов виступають явно або приховано.

Деякі задачі ілюструють запозичений у природи принцип оптимізації трудової діяльності (мета: досягнення найбільшого ефекту з найменшими затратами), інші — розвивають здібності  до технічної творчості (геометричні задачі на побудову тощо).

Розв'язування прикладних задач сприяє ознайомленню із роботою підприємств і галузей господарства, що є умовою орієнтації інтересу до вибору майбутньої професії.

У педагогічній літературі поняття прикладної задачі трактується по-різному, а саме як:

• задача, що потребує перекладу з природної мови на математичну;

• задача, яка близька за формулюванням і методами розв'язування до задач, що виникають на практиці;

• сюжетна задача, сформульована у вигляді задачі-проблеми.

Прикладна задача повинна задовольняти такі умови:

1) питання задачі формулюється так, як воно зазвичай формулюється у житті;

2) розв'язок задачі має практичну значущість;

3) дані та шукані величини задачі мають бути реальними, взятими з життя.