Захистимо інтелектуальну власність

Поиск
Перейти к контенту

Главное меню:

Інтелектуальна власність (скорочено «ІВ», англ. intellectual property) — результат інтелектуальної, творчої діяльності однієї людини (автора, виконавця, винахідника та інш.) або кількох осіб.

Законодавство, яке визначає права на ІВ, базується на праві кожного

володіти, користуватися і розпоряджатися результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності, які, будучи благом не матеріальним, зберігаються за його творцями і можуть використовуватися іншими особами лише за узгодженням з ними, крім випадків, визначених законодавством.

Поняття «ІВ» виникло в процесі тривалої практики юридичного закріплення за певними особами їхніх прав на результати інтелектуальної діяльності у галузі науки, виробництва, мистецтва і літератури.

Є такі в
иди об'єктів інтелектуальної власності:

  • Об'єкти авторського права: Літературний твір; Музичний твір; Твір зображувального мистецтва; Твір декоративно-прикладного мистецтва; Твір архітектури; Твір картографії; Фотографічний твір; Складений твір; База даних; Комп'ютерна програма; Аудіо-візуальний твір; Сценічний твір; Твір у сфері науки; Твір у перекладі;Твір у переробці.

  • Об'єкти суміжних прав: Виконання твору; Фонограма, відеограма; Передача організації мовлення.

  • Об'єкти права промислової власності:

Результати винахідницької та раціоналізаторської роботи: Винахід; Корисна модель; Промисловий зразок; Раціоналізаторська пропозиція; Топографія інтегральної мікросхеми.
Засоби індивідуалізації товарів та учасників господарського обігу: Доменне ім'я; Знак для товарів та послуг; Зазначення походження товару; Комерційне найменування; Промисловий зразок.

  • Особливі об'єкти ІВ: Наукове відкриття; Сорт рослин; Порода тварин; Комерційна таємниця.

  • Фольклор та Традиційні знання

Відеоролик за підтримки Державної служби інтелектуальної власності України

 
Назад к содержимому | Назад к главному меню