Від Ньютона до сучасності

Перейти до вмісту

Головне меню:

Динаміка. Закони Ньютона.

Під інерцією розуміють властивість тіл зберігати свою швидкість по величині та напрямку або стан спокою при відсутності дії зі сторони інших тіл.

Під дією інших тіл дане тіло, намагаючись зберегти свій попередній стан, змінює попереднє значення швидкості не відразу, а поступово.

Системи відліку в яких виконується закон інерції називають
інерціальними системами відліку (ІСВ).

У всіх інерціальних системах відліку закони механіки однакові ( всі ІСВ рівноправні)
принцип відносності Галілея.

Перший закон Ньютона:

Існують інерціальні системи відліку відносно яких тіла зберігають свою швидкість сталою, коли на них не діють інші тіла або дія інших тіл скомпенсована.

Фізичний зміст першого закону Ньютона:


Існують такі системи відліку, в яких  центр мас  будь-якого  тіла, на яке не діють ніякі  lt сили  або рівнодійна діючих на нього сил дорівнює нулю, зберігає стан спокою або  рівномірного прямолінійного руху, допоки цей стан не змінять сили, застосовані до нього.


 

Другий закон Ньютона

(встановлений на основі узагальнення численних експериментів):


Прискорення lt матеріальної точки прямо пропорційне силі, що на неї діє, та направлене в бік дії цієї сили


F  = ma


Фізичний зміст другого закону Ньютона:


- сила, як міра взаємодії тіл, є причиною зміни руху тіл (виникнення прискорення);
- інертна та гравітаційні маси тіла рівні між собою.

Особливості другого закону Ньютона:

1. другий закон Ньютона виконується лише в ІСВ;
2. другий закон Ньютона справедливий для сил любої природи;
3. сила є причиною прискорення тіла та визначає величину та напрям цього прискорення;
4. у випадку дії на тіло декількох сил, другий закон Ньютона записують так:
F  = ma, де F  = F1 + F2 + F3 + …-векторна сума сил, котрі діють на тіло;
5. якщо
(F = 0) → (а = 0) → (Δv = 0) → (v = const);
Останні записи є першим законом Ньютона.


Третій закон Ньютона:F21 = - F12

(сили F 21, F 12 додавати не можна, оскільки вони прикладені до різних тіл).

Фізичний зміст третього закону Ньютона:


Сили, що виникають при взаємодії двох тіл, є рівними за модулем і протилежними за напрямом.

Особливості третього закону Ньютона:

1. сили, як міра взаємодії тіл, завжди виникають парами;
2. сили, пов
язані третім законом Ньютона є однієї природи;
3. сили, пов
язані третім законом Ньютона не зрівноважуються, оскільки прикладені до різних тіл;
4. третій закон Ньютона справедливий для сил любої природи;
5. третій закон Ньютона виконується у ІСВ.


 
Назад до вмісту | Назад до головного меню