-???-

Інформаційна безпека є однією із суттєвих складових частин національної безпеки країни, її забезпечення завдяки послідовній реалізації грамотно сформульованої національної інформаційної стратегії в значній мірі сприяла б забезпеченню досягнення успіху при вирішенні задач у політичній, військово-політичній, військовій, соціальній, економічній та інших сферах державної діяльності. Так, проведення в життя вдалої інформаційної політики може суттєво вплинути на розв’язання внутрьошньополітичних, зовнішньополітичних та військових конфліктів.
У ст. 17. Конституції України зазначено: “ Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу”.

Основи системи інформаційної безпеки України


1. Законодавча, нормативно-правова, наукова та методична база
2. Структура та завдання органів, що забезпечують інформаційну безпеку національних інтересів України
3. Політика інформаційної безпеки (інформаційна стратегия)
4. Методи, технології та засоби забезпечення інформаційної безпеки (інформаційно-технічне забезпечення)

Напрямки здійснення системи інформаційної безпеки України


1. Інформаційно-телекомунікаційна інфраструктура
2. Інформаційне середовище
3. Інформаційні ресурси
4. Інформаційні процеси
5. Інформаційні технології
6. Система масової інформації
7. Моніторинг інформаційної безпеки

Етапи створення та функціонування системи інформаційної безпеки України


1.Визначення переліку інформаційних технологій та ресурсів, що потребують забезпечення безпеки
2. Визначення та оцінка загроз (ризиків) для інформаційних технологій та ресурсів
3. Визначення вимог до системи інформаційної безпеки національних інтересів України
4. Вибір та впровадження організаційно-технічних рішень
5. Контроль функціонування та оцінка ефективністі системи інформаційної безпеки

Інформаційна безпека –
а) захищеність інформаційного середовища особистості, суспільства та держави від навмисних і ненавмисних загроз і впливів.
б) стан інформаційної озброєності особистості, суспільства, країни, тобто озброєності їх знаннями, при якому досягається захищеність і реалізація їх життєво-важливих інтересів і гармонічний розвиток незалежно від наявності внутрішніх і зовнішніх загроз;
в) стан забезпечення завдань національної безпеки на інформаційному рівні, при якому досягається захищеність і реалізація життєво-важливих інтересів, гармонічного розвитку і потреб в інформації особистості, суспільства, країни незалежно від наявності внутрішніх і зовнішніх загроз.

Уразливість інформації – властивість даних, масивів, документів, які зберігаються, оброблюються та передаються, що свідчить про потенційну можливість витоку інформації, фізичного руйнування або несанкціонованого використання.

Безпека інформації - стан, що забезпечує захист інформації від загроз для неї. Захист інформації – сукупність організаційних, правових, технічних і технологічних заходів з упередження та відбиття загроз інформаційним ресурсам і системам, усунення їх наслідків.


Головна | Методичні матеріали | Навчальні матеріали | Контроль знань | -???-


-???- | -???-