Системне програмне забезпечення

Перейти к содержимому

Главное меню

Мета вивчення дисциплін „Системне програмне забезпечення” - підготовка спеціалістів до ефективного застосування сучасної комп’ютерної техніки з метою оптимального використання робочого часу, здобуття навичок роботи з операційними системами для встановлення і повноцінного адміністрування ОС на персональних комп’ютерах, в роботі з пакетами прикладних програм та додаткових програмних оболонок, тощо. Основний наголос робиться на набутті навичок практичної роботи на комп’ютерах, постановці завдань, їх формалізацію та алгоритмізацію, використання сучасних програмних засобів їх розв’язання.Цей курс передбачає лекційні, лабораторні, індивідуальні (практичні) заняття під керівництвом викладача, що забезпечує закріплення теоретичних знань, сприяє набуттю практичних навичок і розвитку самостійного наукового мислення. Вивчення дисциплін дає підґрунтя для подальшого засвоєння можливостей використання комп’ютерної техніки в численних спеціальних методах вивчення та аналізу інформації.

ДЛЯ ІНТЕРАКТИВНОГО СПІЛКУВАННЯ>>>>>>

Назад к содержимому | Назад к главному меню