Перелік  дисциплін,

що забезпечує кафедра інноваційних та інформаційних технологій в освіті у 2011-2012 н. р.

 

ОКР «Бакалавр»

1) Інформатика (Коношевський Л. Л.)

2) Обробка психологічних досліджень засобами ІКТ (Коношевський Л. Л., Шахіна І. Ю.)

3) Системне програмне забезпечення (Петрович С. Д., Уманець В. О.)

4) Алгоритмічні мови програмування (Гордійчук Г. Б.)

5) Використання комп'ютера у бізнесі (Кондратюк В. Д., Кобися А. П.)

6) Документаційне забезпечення управління діяльності з використанням сучасної оргтехніки (Шевченко Л. С., Кондратюк В. Д.)

7) Спеціальна інформатика (Кізім С. С., Кобися А. П.)

8) Основи роботи з ПК (Шахіна І. Ю., Коношевський Л. Л., Байло М. Ю., Кириленко Н. М., Петрович С. Д.)

9) Мультимедійні засоби навчання (Байло М.Ю., Кондратюк В.Д.)

10) Методика викладання  ОІТ (Шевченко Л. С.)

11) Комп’ютерний дизайн (Кобися В. М.)

12) Інформаційне суспільство (Коношевський Л. Л.)

13) Теорія і методика трудового і професійного навчання (Кадемія М.Ю., Шевченко Л. С.)

 

ОКР «Спеціаліст»

14) Апаратне забезпечення персональних комп’ютерів, периферійних пристроїв та їх ремонт (Кобися В. М.)

15) Системи керування базами даних (Шевченко Л. С.,  Кобися В. М.)

16) Комп’ютерні мережі (Петрович С. Д., Уманець В. О.)

17) Технологія розробки програмного забезпечення навчального процесу (Кобися В. М.)

18) Історія інформатики та інформаційних технологій (Кізім С. С.)

19) Інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі (технологічна освіта) (Шахіна І. Ю., Кобися А. П., Куцак Л. В.)

20) Комп'ютерна графіка (Кобися В. М.)

21) Методика застосування комп'ютерної техніки для викладання загальноосвітніх дисциплін (Гордійчук Г. Б., Кізім С. С., Кобися А. П., Петрович С. Д.)

22) Сучасні інформаційні технології навчання (Гордійчук Г. Б.)

23) Навчально-виховний процес у професійних закладах освіти (Кадемія М. Ю., Шевченко Л. С.,  Куцак Л. В.)

24) Інформаційна безпека (Кириленко Н. М.)

25) Методика профільного та професійного навчання (Кадемія М. Ю., Кобися В. М.)

26) Практика з інформаційних технологій (Кадемія М. Ю., Кобися В. М.)

27) Педагогічна практика (Кадемія М. Ю., Кобися В. М.)

 

 

ОКР «Магістр»

28) Інформаційно-комунікаційні технології в наукових дослідженнях (Кадемія М. Ю.)

29) Комп'ютерна графіка (Кобися В. М.)

30) Науково-педагогічна практика (Кадемія М. Ю., Шевченко Л. С.)