Перелік ЕНМК, що використовуються у 2010 - 2011 н.р.

 

ОКР «Бакалавр»

1)     Інформатика (технологічна освіта) (Коношевський Л.Л., Шахіна І.Ю.)

2)     Інформатика (психологія) (Коношевський Л.Л., Шахіна І.Ю.)

3)     Обробка психологічних досліджень засобами ІКТ (Шахіна І.Ю., Коношевський Л.Л.)

4)     Системне програмне забезпечення (Петрович С.Д., Уманець В.О.)

5)     Алгоритмічні мови програмування (Гордійчук Г.Б.)

6)     Використання комп'ютера у бізнесі (Кобися А.П.)

7)     Документаційне забезпечення управління діяльності з використанням сучасної оргтехніки (Шевченко Л.С.)

8)     Прикладні програми (Бойчук В.М.)

9)     Спеціальна інформатика (Кобися А.П., Уманець В.О.)

10)   Основи роботи з ПК (Всі викладачі)

11)   Нові інформаційні технології (Кириленко Н.М.)

12)   Мультимедійні засоби навчання (Байло М.Ю., Сисоєва О.А.)

13)   Мультимедійні засоби навчання (для студентів ІМФіТО) (Сисоєва О.А.)

14)   Методика викладання ОІТ (Шевченко Л.С.)

15)   Теорія і методика трудового і професійного навчання (Кадемія М.Ю.)

 

ОКР «Спеціаліст»

16)    Апаратне забезпечення персональних комп’ютерів, периферійних пристроїв та їх ремонт (Кобися В.М.)

17)    Системи керування базами даних (Шевченко Л.С.)

18)    Комп’ютерні мережі (Уманець В.О.)

19)    Технологія розробки програмного забезпечення навчального процесу (Кобися В.М.)

20)    Історія інформатики та ІТ (Кізім С. С.)

21)    Інформаційно-комунікаційні технології в навчальному процесі (Кобися В.М.)

22)    Комп'ютерна графіка (Бойчук В.М.)

23)    Методика застосування комп'ютерної техніки для викладання загальноосвітніх дисциплін

        (Гордійчук Г.Б., Кобися А.П., Куцак Л.В., Кізім С.С.)

24)    Сучасні інформаційні технології навчання (Гордійчук Г.Б.)

25)    Навчально-виховна робота в ПТНЗ (Кадемія М.Ю.)

26)    Інформаційна безпека (Кириленко Н.М.)

27)    Інформаційне суспільство (Коношевський Л.Л.)

28)    Навчальна практика з ІТ (Кадемія М.Ю., Шевченко Л.С.)

29)    Методика профільного і професійного навчання (Кадемія М.Ю., Шевченко Л.С.)

 

 

ОКР «Магістр»

30)    Використання глобальних інформаційних мереж у наукових дослідженнях (Шевченко Л.С.)

31)    Інформаційно-комунікаційні технології в наукових дослідженнях (Кадемія М.Ю., Шевченко Л.С.)