Перелік ЕНМК, що використовуються у 2009 - 2010 н.р.

 

1.   Алгоритмічні мови програмування (Гордійчук Г.Б.)

2.   Апаратне забезпечення персональних комп’ютерів, периферійних пристроїв та їх ремонт (Кобися В.М.)

3.   Використання глобальних інформаційних мереж у наукових дослідженнях (Шевченко Л.С.)

4.   Використання комп'ютера в бізнесі (Шевченко Л. С., Кобися А. П.)

5.   Документаційне забезпечення управлінської діяльності з використанням сучасної оргтехніки (Шевченко Л.С.)

6.   Інформатика (Коношевський Л.Л.)

7.   Інформаційна безпека (Джеджула О.М.)

8.   Інформаційно - комунікаційні технології в навчальному процесі (технологічна освіта) (Кадемія М.Ю., Тозюк С.Ю.)

9.   Інформаційно - комунікаційні технології в навчальному процесі (математика - фізика) ( Кобися В.М., Кобися А. П., Тозюк С.Ю.)

10. Інформаційно-комунікаційні технології в наукових дослідженнях (магістратура) (Шевченко Л. С., Кадемія М.Ю.)

11. Історія інформатики та інформаційних технологій (Кізім С. С.)

12. Комп'ютерна графіка (Джеджула О. М.)

13. Комп'ютерні мережі (Уманець В.О.)

14. Спеціальна інформатика (Кобися А.П.)

15. Методика викладання ОІТ(Шевченко Л.С.)

16. Методика застосування компютерної техніки при вивченні загальноосвітніх дисциплін (Гордійчук Г.Б., Кобися А.П., Тозюк С.Ю., Кізім С.С.)

17. Мультимедійні засоби навчання (для студентів ІМФіТО) (Шевченко Л.С., Сисоєва О.А.)

18. Мультимедійні засоби навчання (всі викладачі)

19. Навчально - виховна робота в ПТНЗ (Кадемія М.Ю.)

20. Обчислювальна техніка і технічні засоби навчання (Байло М.Ю., Кондратюк В.Д.)

21. Основи інформатики та застосування ЕОМ у психології (Коношевський Л. Л.)

22. Основи інформатики та обчислювальної техніки (Коношевський Л.Л.)

23. Основи комп'ютерної графіки (Джеджула О. М..)

24. Основи роботи з персональним комп'ютером (всі викладачі.)

25. Прикладні програми (Частина Графічні Гедактори)(Бойчук В.М., Коношевський Л.Л.)

26. Cистеми керування базами даних (Шевченко Л. С.)

27. Системне програмне забезпечення (Уманець В.О, Коломієць Т. Д.)

28. Технічні засоби ПЕОМ та оргтехніки (Шевченко Л. С.)

29. Технологія розробки програмного забезпечення навчального процесу (Кобися В. М.)

30. Теорія і методика трудового і професійного навчання (Кадемія М.Ю.)