Перелік ЕНМК, що використовуються у 2008 - 2009 н.р.

 

1.   Алгоритмічні мови програмування (Гордійчук Г.Б.)

2.   Апаратні засоби персональних комп'ютерів та периферійних пристроїв (Кобися В.М.)

3.   Використання глобальних інформаційних мереж у наукових дослідженнях (Шевченко Л.С.)

4.   Використання комп'ютера в бізнесі (Шевченко Л.С., Кобися А.П.) ІІ семестр

5.   Графічні редактори (Бойчук В.М.)

6.   Документаційне забезпечення управлінської діяльності з використанням сучасної оргтехніки (Шевченко Л.С.)

7.   Інформатика (не виконано) (Коношевський Л.Л.)

8.   Інформаційна безпека (Коношевський Л.Л.)

9.   Інформаційно - комунікаційні технології в навчальному процесі (Кобися А.П., Кобися В.М.)

10. Інформаційно - комунікаційні технології в навчальному процесі (технологічна освіта) (Кадемія М.Ю., Тозюк С.Ю.) ІІ семестр

11. Інформаційно-комунікаційні технології в наукових дослідженнях (Шестопалюк О. В., Кадемія М.Ю.)

12. Комп'ютерні мережі (Уманець В.О.)

13. Методика застосування комп'ютерної техніки для викладання загальноосвітніх дисциплін (Кізім С.С., Тозюк С.Ю.)

14. Методика застосування комп'ютерної техніки для викладання загальноосвівтніх дисциплін (початкові класи) (Гордійчук Г.Б., Кізім С.С.) ІІ семестр

15. Мультимедійні засоби навчання (технологічна освіта)(Шестопалюк О.В., Шевченко Л.С., Сисоєва О.А.)

16. Мультимедійні засоби навчання (Байло М.Ю.,  Кондратюк В.Д., Сисоєва О.А.)

17. Навчально - виховна робота в ПТНЗ (Кадемія М.Ю.)

18. Обчислювальна техніка і технічні засоби навчання (Байло М.Ю., Кондратюк В.Д.)

19. Основи інформатики та обчислювальної техніки (Коношевський Л.Л.)

20. Основи комп'ютерної графіки (Бойчук В.М.)

21. Основи роботи з персональним комп'ютером (Кириленко Н.М.)

22. Ремонт комп'ютерної та офісної техніки (Кобися В.М.)     

23. Cистеми керування базами даних (Шевченко Л. С.)

24. Системне програмне забезпечення (Уманець В.О.)

25. Сучасні інформаційні технології навчання  (Гордійчук Г.Б.)

26. Табличні процесори (Коношевський Л.Л.)

27. Текстові редактори (Коношевський Л.Л.)

28. Технічні засоби ПЕОМ та оргтехніки (Шевченко Л. С.)  

29. Технологія розробки програмного забезпечення навчального процесу (Кобися А.П.)

 

Заочна форма навчання

1.   Мультимедійні засоби навчання (Байло М.Ю., Кондратюк В.Д., Сисоєва О.А.)

2.   Методика застосування комп'ютерної техніки для викладання предметів шкільного курсу (англійська мова) (Кадемія М.Ю., Кобися А.П., Кобися В.М.)

3.   Методика застосування комп'ютерної техніки для викладання предметів шкільного курсу (біологія) (Кадемія М.Ю., Кобися А.П., Кобися В.М.)

4.   Методика застосування комп'ютерної техніки для викладання предметів шкільного курсу (географія) (Кадемія М.Ю., Кобися А.П.,Кобися В.М.)

5.    Методика застосування комп'ютерної техніки для викладання предметів шкільного курсу (технологічна освіта) (Кадемія М.Ю., Кобися А.П., Кобися В.М.)

6.   Методика застосування комп'ютерної техніки для викладання предметів шкільного курсу (хімія)   (Кадемія М.Ю., Кобися А.П., Кобися В.М.)