Перелік ЕНМК, що використовуються у 2007 - 2008 н.р.

 

 1. Алгоритмічні мови програмування (Гордійчук Г.Б.)
 2. Апаратні засоби персональних комп'ютерів та периферійних пристроїв (Федорчук І.І.)
 3. Вивчення математики в умовах впровадження НІТ (не виконано) (Калашніков І.В.)
 4. Використання комп'ютера в бізнесі (Король В.П., Шевченко Л. С.)
 5. Графічні редактори (Федорчук І.І.)
 6. Документаційне забезпечення управлінської діяльності з використанням оргтехніки (Шахіна І.Ю.)
 7. Інформатика і ЕОМ (Коношевський Л.Л.)
 8. Інформаційна культура вчителя (Коломієць А.М., Лапшина І.М., Білоус В.С)
 9. Інформаційні технології в освіті (Гордійчук Г.Б.)
 10. Комп'ютерні інформаційні технології в освіті і наукових дослідженнях (Шестопалюк О. В., Кадемія М.Ю.)
 11. Комп'ютерні мережі (Федорчук І.І.)
 12. Комп'ютерні технології (Кобися А.П., Кобися В. М.)
 13. Методика використання новітніх інформаційних технологій навчання (не виконано) (Заболотний В.Ф, Рибак С.М., Сільвейстр А.М.)
 14. Методика застосування комп'ютерної техніки для викладання предметів шкільного курсу (початкове навчання) (не виконано) (Лапшина І.М.)
 15. Методика застосування комп'ютерної техніки при викладанні предметів шкільного курсу (не виконано) (Заболотний В.Ф, Рибак С.М., Сільвейстр А.М.)
 16. Мультимедійні засоби навчання та використання глобальних інформаційних мереж у наукових дослідженнях (Шевченко Л.С.)
 17. Мультимедійні засоби навчання (Байло М.Ю., Кондратюк В.Д., Сисоєва О.А.)
 18. Навчально - виховна робота в ПТНЗ (Кадемія М.Ю.)
 19. Основи інформатики та обчислювальної техніки (Коношевський Л.Л.)
 20. Основи комп'ютерної графіки (Федорчук І.І.)
 21. Основи роботи з ПЕОМ (Коношевський Л.Л.) 
 22. Основи роботи з персональним комп'ютером (Кириленко Н.М.)
 23. Ремонт персональних комп'ютерів (Федорчук І.І.)
 24. Cистеми керування базами даних (Шевченко Л. С.)
 25. Системне програмне забезпечення (Федорчук І.І.)
 26. Сучасні інформаційні технології навчання (не виконано) (Заболотний В.Ф, Рибак С.М., Сільвейстр А.М.)
 27. Сучасні інформаційні технології навчання  (Гордійчук Г.Б. Кадемія М.Ю.)
 28. Табличні процесори (Коношевський Л.Л.)
 29. Текстові редактори (Коношевський Л.Л.)
 30. Теорія і методика трудового і професійного навчання (ШестопалюкО. В., Кадемія М.Ю.)
 31. Технічні засоби ПЕОМ та оргтехніки (Шевченко Л. С.)
 32. Технологія розробки програмного забезпечення навчального процесу (Шахіна І.Ю.)

Заочна форма навчання

 

 1. Методика застосування комп'ютерної техніки для викладання предметів шкільного курсу (англійська мова) (Кадемія М.Ю., Кобися А.П., Кобися В.М.)
 2. Методика застосування комп'ютерної техніки для викладання предметів шкільного курсу (біологія) (Кадемія М.Ю., Кобися А.П., Кобися В.М.)
 3. Методика застосування комп'ютерної техніки для викладання предметів шкільного курсу (географія) (Кадемія М.Ю., Кобися А.П.,Кобися В.М.)
 4.  Методика застосування комп'ютерної техніки для викладання предметів шкільного курсу (технологічна освіта) (Кадемія М.Ю., Кобися А.П., Кобися В.М.)
 5. Методика застосування комп'ютерної техніки для викладання предметів шкільного курсу (хімія) (Кадемія М.Ю., Кобися А.П., Кобися В.М.)