Навчальна робота
Наукова робота
Адреси та телефони працівників кафедри ІІТО
Наукові працівники
Матеріально-технічна база кафедри
Планування роботи кафедри
Фотогалерея кафедри
Сторінка профспілкового комітету кафедри
Плани та матеріали виховної і позаурочної роботи
Діяльність кафедри
Тематика та матеріали виступів та доповідей на методологічному семінарі
Всеукраїнські та міжнародні конкурси
Співпраця з вітчизняними навчальними закладами
Співпраця з зарубіжними навчальними закладами
Відкриті заняття викладачів кафедри
Видавнича діяльність
Актуальні проблеми сучасної науки та наукових досліджень (електронний журнал)
Семінар "Сучасні інформаційні технології дистанційного навчання"
Впровадження Болонської декларації
Державна атестація ОКР
Підготовка до екзаменів
Дипломні і курсові роботи
Практика з IT
Центр  ІКТ
Курсове навчання
Освітні Е-ресурси
ЕОР НП
Практика. Професійна освіта
Напрями та матеріали науково-дослідної роботи
Підготовка науково-педагогічних працівників
НДТ 2011-2015 р.| 2016-2020 р.
Експериментальна робота
Intel-проекти "Навчання для майбутнього"
Підвищення кваліфікації педагогічних працівників
Педагогічна практика студентів ОКР "Спеціаліст" та ОКР "Магістр"
XIІІ Міжнародна науково-практична конференція
Науково-педагогічна практика магістрантів
Інформація про кафедру
Інформаційно-освітній портал кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті
Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації
Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

                                                

                               

.
Оголошення

Запрошуємо до участі у Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції 20-22 вересня!
Запрошуємо до участі у Всеукраїнській Веб-конференції!
28 березня відбудеться Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України
Результати І Всеукраїнської веб-конференції "Теорія і практика дистанційного навчання у професійній освіті"
Запрошуємо до участі у IX Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Инновационные технологии обучения физико-математическим и профессионально-техническим дисциплинам»
Запрошуємо до участі у Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції "Педагогические инновации-2017"
ІV Всеукраїнська конференція молодих учених і студентів
Привітання норвезьких учених з початком XІІІ Міжнародної науково-практичної конференції
Вітаємо переможців Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності "Професійна освіта" Пугач Ілону Олександрівну та Ільїну Олександру Ігорівну
Вітаємо Гриньчак Катерину Павлівну з перемогою!
ПЕРЕКЛАДАЧ ОНЛАЙН
Репозитарій Google Академія Рейтинг Газета Головна Абітурієнту Програми ЕНМК
Головна  |  Абітурієнту  |  Програми  |  ЕНМК  |  ЕОР  |  ЕОРНП  |  Рейтинг  |  Газета