Навчальна робота
Наукова робота
Адреси та телефони працівників кафедри ІІТО
Наукові працівники
Матеріально-технічна база кафедри
Планування роботи кафедри
Фотогалерея кафедри
Сторінка профспілкового комітету кафедри
Плани та матеріали виховної і позаурочної роботи
Діяльність кафедри
Тематика та матеріали виступів та доповідей на методологічному семінарі
Всеукраїнські та міжнародні конкурси
Співпраця з вітчизняними навчальними закладами
Співпраця з зарубіжними навчальними закладами
Відкриті заняття викладачів кафедри
Видавнича діяльність
Актуальні проблеми сучасної науки та наукових досліджень (електронний журнал)
Семінар "Сучасні інформаційні технології дистанційного навчання"
Впровадження Болонської декларації
Державна атестація ОКР
Підготовка до екзаменів
Дипломні і курсові роботи
Практика з IT
Центр  ІКТ
Курсове навчання
Освітні Е-ресурси
ЕОР НП
Практика. Професійна освіта
Напрями та матеріали науково-дослідної роботи
Підготовка науково-педагогічних працівників
НДТ 2011-2015 р.| 2016-2020 р.
Експериментальна робота
Intel-проекти "Навчання для майбутнього"
Підвищення кваліфікації педагогічних працівників
Педагогічна практика студентів ОКР "Спеціаліст" та ОКР "Магістр"
XIІІ Міжнародна науково-практична конференція
Науково-педагогічна практика магістрантів
Інформація про кафедру
Інформаційно-освітній портал кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті
Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації
Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

                                                

                               

.

Законодавчі акти щодо вивчення ІКТ

ПОСТАНОВА Верховної Ради України про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Реформи галузі інформаційно-комунікаційних технологій та розвиток інформаційного простору України";

Лист МОН № 1/9-247 від 18.05.15 року. Щодо вартості виготовлення документів про вищу освіту державного зразка;

Постанова КМУ № 266 від 29.04.15 року. Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти;

Наказ МОН № 47 від 26.01.2015 "Про особливості формування навчальних планів на 2015/2016 навчальний рік"

Лист МОН № 1/9-126 від 13.03.2015 "Щодо особливостей організації освітнього процесу та формування навчальних планів у 2015/2016 навчальному році"

Закон України про вищу освіту від 01.07.2014 № 1556-VII

Постанова загальних зборів національної академії педагогічних наук України від 10 листопада 2011 року...
Лист МОНмолодьспорт №1/9-493 від 24.06.2011 "Щодо організації навчання...
Наказ МОНмолодьспорт №436 від 11.05.2011 "Про підготовку до початку...
Постанова Кабінету Міністрів України №1256 від 08.12.2010 "Про затвердження переліку проектів із пріоритетних та напрямів соціально-економічного...
Указ Президента України №895/2010 від 08.09.2010 "Про заходи щодо визначення і реалізації проектів пріоритетних напрямів...
Розпорядження Кабінету Міністрів України №1722-р від 27.08.2010 "Про схвалення Концепції Державної цільової програми впровадження...
Наказ МОНмолодьспорт  №271 від 24.03.2009 "Про продовження Всеукраїнського експерименту...
Постанова Кабінету Міністрів України №1153 від 07.12.2005 "Про затвердження Державної програми "Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці"...

Оголошення

Запрошуємо до участі у Всеукраїнській Веб-конференції!
28 березня відбудеться Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України
Результати І Всеукраїнської веб-конференції "Теорія і практика дистанційного навчання у професійній освіті"
Запрошуємо до участі у IX Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Инновационные технологии обучения физико-математическим и профессионально-техническим дисциплинам»
Запрошуємо до участі у Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції "Педагогические инновации-2017"
ІV Всеукраїнська конференція молодих учених і студентів
Привітання норвезьких учених з початком XІІІ Міжнародної науково-практичної конференції
Вітаємо переможців Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності "Професійна освіта" Пугач Ілону Олександрівну та Ільїну Олександру Ігорівну
Вітаємо Гриньчак Катерину Павлівну з перемогою у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Теорія і методика професійної освіти»
ПЕРЕКЛАДАЧ ОНЛАЙН
Репозитарій Google Академія Рейтинг Газета Головна Абітурієнту Програми ЕНМК
Головна  |  Абітурієнту  |  Програми  |  ЕНМК  |  ЕОР  |  ЕОРНП  |  Рейтинг  |  Газета